Безплатна доставка над 100лв.

Гаранция на всеки продукт

До 100 нощи тест период

+ 359 895 510 055

Гаранция и замяна

Всеки продукт закупен от електронен магазин matraci.bg се предлага с производствена гаранция. Важно е да знаете, че всеки производител има свой условия за валидност на гаранцията.

ВАЖНО: При получаване на поръчаната от вас стока се уверете, че е в търговски вид в присъствието на куриера. Ако забележите наранявания или изцапвания на стоката уведомете куриера и той ще състави Протокол за увредена пратка. 
Не се приемат рекламация за получена стока, увредена или замърсена в последствие.

Преди разопаковане потърсете гаранционната карта на закупеният от вас продукт. Различните производители поставят този документ на различно място. При някои от тях, тя е залепена на външния найлон в джобче от куриера, при други е закачена на видимо място от външната страна на продукта, а при трети гаранционната карта е вътре във фабричния найлон и може да я откриете, след разопаковане.
При разопаковането на вашият матрак или топ матрака не използвайте остри режещи предмети. Внимателно отстранете найлона и оставете матрака да заеме нормалните си размери и форма (ако е бил ролиран).

Всеки матрак или топ матрак, който се доставя под формата на руло, е необходимо да бъде разопакован в рамките на 30 дни след получаването му от клиента. В противен случай гаранцията отпада.

При двулицевите матраци е задължително използването на подматрачна рамка, като е препоръчително тя да бъде с дървени ламели.

Еднолицевите матраци и подматрачни рамки с двоен размер следва да бъдат поставяни на легла със средна царга (летвата, която преминава през средата на леглото) за допълнителна опора и предотвратяване от счупване / изкривяване.

При някои матраци е допустимо да се усеща миризма веднага след разопаковането. Не се притеснявайте, безвредна е. Като всяко ново нещо тя щя се отмирише в рамките на два до три дни.

Информация относно процедурата по завеждане на рекламация може да откриете в Гаранционната карта на продукта.

Срока на гаранцията е опоменат в описанието на всеки един продукт и съответно в гаранционната карта.

Гаранционни условия матраци Sleepy:

Еднолицевите матраци и подматрачните рамки трябва да се поставят върху устойчиви легла, задължително с подходящ размер и гарантиран контакт в поне 6 опорни точки. Трябва да има подпори за матрака или рамката по цялата дължина на леглото, за да бъдат стабилно подпряни по цялата си площ. При двоен матрак или рамка (ширина над 114 см), трябва да има и средна подпора по дължина.

Двулицевите матраци трябва да се поставят върху изправна и стабилно направена подматрачна рамка и устойчиво легло. Периодичното обръщане на матрака на 180° удължава и запазва експлоатационните му характеристики. Да се избягва прегъване и навиване на матрака (топ матрака) на повече от 20 градуса, тъй като това може да повреди ядрото му. Въпреки използваните висококачествени материали и високата издръжливост на пружините (при моделите с пружини), това може да доведе до тяхното преплитане, и съответно до прекратяване на гаранцията. Не трябва да се скача или и ли да се стои в изправено положение продължително време върху матрака, защото тежестта се концентрира на едно място. Не трябва да се седи продължително на крайщата на матрака, защото така се натоварват неравномерно крайните пружини и борда на матрака. Функцията на дръжките на матрака е само и единствено за по-лесното му обръщане. При никакви обстоятелства не трябва да се използват за цялостно повдигане и преместване.

Матракът трябва "да диша", в противен случай се получава конденз, който уврежда необратимо матрака. Поради това да се избягват полиетиленови, полиестерни или други чаршафи и завивки от 100% изкуствена материя. Редовното проветряване на матрака предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската и удължава живота на матрака. В процеса на експлоатация дамаската се захабява, затова е препоръчително да се поставя някакво покритие върху матрака, което ще забави износването на дамаската и ще я предпази от механични увреждания. При замърсяване може да се почисти със сух парцал, мека четка или влажна гъба с минимално количество почистващ препарат за тапицирана мебел. Не използвайте препарати на химична основа и разтворители. Тези препарати, както и силно  навлажняване, могат да увредят материята.

Матракът (топ матрака) трябва се съхранява само в хоризонтално положение. При вакумирани и ролирани матраци (топ матраци) разопаковането трябва да се извърши в 30-дневен срок от датата на покупката, както следва: 1. Разрязва се опаковъчното фолио по протежение на матрака (да не се използва нож или друг остър предмет, поради риск от увреждане на текстила); 2. Матракът (топ матракът) се разгъва на равна повърхност; 3. Матракът (топ матракът) се оставя 48 ч. да се декомпресира и да заеме формата и размерите си. През това време той не трябва да се използва. Рекламации за проблеми при възстановяване на матрака (топ матрака) се приемат до 30 дни след датата на покупка.

Възможна е лека остатъчна производствена миризма до няколко дни след премахване опаковката на матрака.

Излезлите от употреба продукти се изхвърлят на местата, регламентирани от местните нормативни изисквания.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

За всеки закупен продукт трябва да получите гаранционна карта, в която е отбелязан неговия гаранционен срок. Гаранцията важи само в случай, че клиентът стриктно е спазвал Инструкциите за експлоатация и условията, отбелязани в нея, както и за добросъвестно ползване на продукта. Гаранционният срок на всеки продукт е както следва:

Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на продукта.

Гаранцията важи само при правилна експлоатация на изделието, използването му по предназначение и при спазване на инструкциите за разопаковане и грижа за матрака (топ матрака, основата), описани в настоящата гаранционна карта.

МАТРАЦИ.БГ ЕООД не поема отговорности за препоръки към физическо и здравословно състояние на потребителя.

Гаранцията важи само за домашна употреба на продукта и не е приложима за хотели и други туристически обекти или места за настаняване. За тях важи законовата гаранция от 2 години, но не и удължената търговска гаранция.

Гаранцията покрива: 1. Несъответствия в размерите на закупения матрак (топ матрак, основа), надвишаващи отклонение ±2 см по ширина, дължина или дебелина; 2. Различие на закупения продукт с отбелязания на етикета; 3. Проява на дефект поради некачествена изработка или материал, изразяващ се в необратима деформация на ядрото на матрака (топ матрака) повече от 3 см от прекараната права външна линия на изделието; 4. Проява на дефект в пружинния пакет на матрака – разхлабване, счупване или видимо изпъкване; 5. Проява на дефект при дървените елементи на матрака (основата) поради некачествена изработка или материал.

Гаранцията не покрива: 1. Повреди (протривания и разкъсвания), предизвикани от небрежено преместване, съхраняване, разглобяване, механични натоварвания или пренатоварване; 2. Дефекти, причинени от неправилно използване и/или поправка от потребителя или трети лица;  3. Поява на мухъл и плесен по продукта поради неестествени условия на влажност, а също така поява на мухъл и плесен 30 дни след закупуване на продукта; 4. Петна от замърсяване или изгаряне; 5. Предпочитания за усещане за мекота и твърдост; 6. Експлоатационна деформация или захабяване на текстила (скъсани конци на капитонажа, петна по текстила, изместване на борда и др.); 7. Естествена промяна в степента на твърдост в резултат на експлоатация на продукта в рамките на гаранционния период; 8. Гаранцията не важи, когато продукта не е в добро хигиенно състояние или има физически несъответствия в резултат от неправилна употреба на продукта; 9. Матрак (топ матрак, основа) с грешен модел или размер по вина на клиента не подлежи на подмяна; 10. Щети по време на покупка за продукти, отворени след повече от 30 дни, считано от датата на покупката. 11. Разминаване в размера на подматрачната рамка с отклонение до +/- 2 см

Предявяване на рекламация

В случай на рекламация, моля свържете се с производителя на тел.: 0893064894. Необходимо е покупката да бъде удостоверена с попълнена оригинална гаранционна карта, както и документи за покупка (фактура и/или фискален бон). Ще бъде необходимо да изпратие снимки и описание на дефекта. Ако се установи производствен дефект, възникнал по време на гаранционния период, ще бъдат предприети мерки за ремонт или замяна на продукта в срок 30 дни от датата на подадения иск за рекламация.

В случай на предявена рекламация, МАТРАЦИ.БГ ЕООД си запазва правото на експертна проверка за установяване правилната експлоатация на продукта. Продуктът, подлежащ на ремонт или замяна, трябва да бъде опакован и грижливо съхраняван, за да се избегне допълнителното му увреждане. Това е задължение на клиента и при неспазването му гаранцията може да бъде отказана. Фирмата производител няма задължения по монтажа/демонтажа на продукта, както и по доставката до вратата на клиента. Доставя се до адрес на клиент, докъдето стига транспортния автомобил.

Ако дефектирал материал или определен модел вече не са в производство, производителят си запазва правото да използван друг сходен материал или да замени модела с най-близкия по характеристики и цена.

Гаранционният срок спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефект или замяна на продукт. Отстраняването на дефект или замяната на продукт в рамките на гаранционния срок, не води до удължаване или до начало на нов гаранционен период.

В рамките на 30 дни от закупуването на продукта могат да бъдат предявени претенции за производствени недостатъци, които не влияят на неговото качество, като: замърсяване и петна по текстила, липсващ шев, скъсани конци или текстил, други несъвършенства. След този период, те не се покриват от гаранцията.

Условията за ремонт важат само за територията на България.

С осъществяване на покупка клиентът приема условията, отбелязани в гаранционната карта. Те важат само на територията на България и са в допълнение на установените от закона права.

Име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция:

МАТРАЦИ.БГ ЕООД гр. Русе бул. 3-ти Март 74 тел. 0893064894 имейл: warranty@matraci.bg

 

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРАВАТА НА КЛИЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПО ЧЛ. 112-115 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл.112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл.114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.